Může za to kněžna Ludmila

Může za to kněžna Ludmila

První vinice v Čechách se podle legendy zrodila už v roce 892. Z popudu Ludmily, manželky českého knížete Bořivoje I.


Po christianizaci knížectví chtěla zajistit potřebné mešní víno z vlastních zemských zdrojů. Nakolik je legenda podložena fakty, nevíme. Jisté však je, že na přelomu věků XII. a XIII. nabral vývoj vinohradnictví a vinařství na území Čech tempo až bouřlivé. 

Darovací listina Spytihněva II.  – 1057, hovoří ve zprávě o nadaci kostelu sv. Štěpána v Litoměřicích a uvádí darování vinic i s vinaři. Později ve středověku byly Litoměřice po Praze druhým největším vinařským městem v Čechách. V jejich katastru bylo 400 ha vinic, především v labském údolí na svazích České brány  - Porta Bohemica.  
 
2-porta-bohemoca-zernosely.jpg

Roku 1193 se do budování vinařských parcel vložil tehdejší pražský biskup Jindřich Břetislav. V Roudnici nad Labem, na svazích pod tehdejším románským biskupským hradem. Ještě v tomtéž století pak osázeli révou svahy okolo Velkých Žernosek premonstrátští mniši (Cisterciáci z Míšně přišli – prý – o dobrých padesát let později). 
 
3-porta-bohemica-zernoseky.jpg

Okolí Mostu se dočkalo prvních viničních tratí údajně v roce 1207, ale někteří odborníci soudí, že to bylo o dost dříve. K roku 1228 se datují první zmínky o vinařské usedlosti v Troji, která o cca čtyři sta let později dostala po majitelích jméno Salabka, a dnes je malebnou ozdobou vinic v metropoli. 

Přeskočme nyní jedno století a pár let k tomu, a dostáváme se na počátek nejslavnějšího období českého vinařství. Je spojeno s císařem římským a českým králem Karlem IV. a týká se jeho ediktů o vysazování vinic v okolí Prahy a královských městech (únor, resp. květen 1358). Otec vlasti dovezl také sazenice burgundských rév, které se odměnily svým pěstitelům velice potěšující kvalitou hroznů a z nich vyškolených vín. Jen okolo Prahy vyrostlo v krátké době na sedm set hektarů vinic. 
 
4-lobkowicz-j-roudnice.jpg     5-lobkowicz-j-roudnice.jpg

Dalším milníkem byl rok 1753. Sňatkem Hraběnky Marie Ludmily Černínové z Chudenic a Augusta Antonína Josefa, knížete z Lobkowiczů se začala psát významná vinařská historie rodu, jenž ovlivňuje vinohradnické dění v Čechách do dnešních dnů.   

Jak vlastně vypadá Vinařská oblast Čechy v současnosti? Tvoří ji dvě vinařské podoblasti, Mělnická a Litoměřická, a v nich 72 vinařských obcí. Celková výměra vinic zde pak představuje zhruba 800 hektarů.
 
6-melnik.jpg     7-skola-melnik.jpg

Od věci nebude ani připomenutí odrůd, pro Čechy typických. Za bílé zmiňme Rulandské šedé, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, Muškát Ottonel, Kerner. Z červených jde především o Rulandské modré, Modrý portugal, Dornfelder, objevuje se i Svatovavřinecké. 
 
8-kraus.jpg     9-kraus.jpg

Z vinařských obcí se těší nejvyššímu renomé Kutná Hora, Mělník, Most, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Velké Žernoseky. Už pár let o sobě dávají vědět Třebívlice, a zatím posledním velkým projektem je ambiciózní třiatřicetihektarové vinařství v Žalhosticích.

Význam vinařství v Čechách ocenil v roce 2004 prezident Václav Klaus udělením Medaile Za zásluhy profesoru Vilému Krausovi, který na něm má nezměrný podíl.

Autor: Milan Ballík