Konvenience - dar či prokletí?

Konvenience - dar či prokletí?

Vzývané i odmítané. Nadšení budící, ale stejným dílem přezírané. Takto jsou cejchovány konvenience, které, ať chceme či ne, stále houšť pronikají do mnohých segmentů gastronomie.


Možná, že právě teď, kdy pohostinství metropole po oslavách Vánoc a vítání nového roku zpomalí běh, je čas se o nich zmínit. Dříve, než se s Velikonocemi restaurace, bistra i hospůdky opět rozběhnou divým tempem nové sezóny. 

Rostlinné i živočišné produkty a vlastně všechny více či méně upravené suroviny v potravinářství z devadesáti procent konveniencemi jsou. Tvoří velkou skupinu potravin, zpracovaných tak, že jejich další použití je pohotové a úsporné.  
 
2-konvenience.jpg     3-konvenience.jpg

Co do míry úprav je dělíme na:

Produkty připravené ke kuchyňské úpravě – výchozí suroviny, které je potřeba před vlastním tepelným zpracováním dále upravit. Jsou jimi očištěná zelenina, nebo dělené maso.  

Produkty připravené k tepelné úpravě – polotovary, bez další práce přímo tepelně upravitelné. Patří sem těstoviny, zmrazené ovoce a zelenina, obalované ryby, také naložená masa.

Produkty tepelně upravené, snadno připravené v kombinaci s další složkou – hlavně produkty instantní. Přidáním další složky připravíme ke konzumaci pokrm, který není nutné dlouho vařit. Najdeme zde instantní omáčky, sušené přílohy, sušené mléko.

Hotové pokrmy – ty jsou po pouhém ohřevu okamžitě vhodné ke konzumaci. Tuto skupinu představují hlavně konzervy.

Potraviny nebo pokrmy připravené ke konzumaci – jedná se o komplexně zpracované potraviny, jež lze bez dalšího ihned konzumovat. Ať studené či teplé.  Najdeme mezi nimi uzeniny, mléčné výrobky, skupinu pokrmů z nabídky fast foodů, a teplé pokrmy s donáškou.
 
4-konvenience.jpg     5-konvenience.jpg

Dovolte mi teď malý exkurz do historie, potvrzující rčení: „… nic nového pod sluncem!“ Už na přelomu letopočtu existovala rozvážková služba hotových, podle jakýchsi norem připravených jídel po celé délce ochranného valu Římského impéria, Limes Romanus. Naporcované hotové pokrmy se denně expedovaly do devíti set strážních věží v délce sedmi tisíc kilometrů!

Ale zpět ke konveniencím dneška. Existuje i jejich dělení na prospěšné, nebo vítané, chcete-li, a na odmítané.
 
6-konvenience.jpg     7-konvenience.jpg

Bonusem těch prvých je především časová úspora. Potom je to vysoká záruka jejich nezávadnosti – při dodržení kvality vstupní báze, a zachování technologických postupů při jejím zpracování. 

Druhá, méně vítaná skupina, má tyto nevýhody. Ztrátu nutriční hodnoty, například s vyšším stupněm průmyslového zpracování klesá nutriční kvalita produktů. Problematický je i obsah tuků, soli či cukru. To je bolest nápojů, také kořenicích směsí. Vysoký obsah soli je dále přítomný v konzervách, instantních polévkách, sójových omáčkách. 
 
8-konvenience.jpg     9-konvenience.jpg

Konveniencím se už nevyhneme, objevují se téměř všude. Jde tedy o to, abychom se my doma i kuchaři ve společném stravování, snažili co nejvíce vyhýbat hlavně těm z vyšších tříd úprav. Co je zvlášť důležité, měli bychom působit především na děti, které jsou často ve vleku konveniencí od útlého věku, díky oblibě fasf foodových nabídek.

Autor: Milan Ballík