Když dva dělají totéž ...

Když dva dělají totéž ...

Podíváme-li se na všechny významné úspěchy československé a poté české gastronomie, vždy byl u nich. Nechyběl v Bruselu při světové výstavě, byl i na La Tour Eiffel v restauraci En plaine ciel roku 1966. Samozřejmě se stal jedním z hitů naší restaurace v Montrealu, ještě musíme připočíst EXPO 1970 v Ósace. Zkrátka byl a je všude tam, kde československé pohostinství slavilo světový úspěch. Kdo je ten tajemný, který všude otevíral brány české gastronomie světu?


Geniální světlý ležák Plzeňský Prazdroj, či Pilsner Urquell, chcete-li. Fenomén, který určil směr světové výroby piva. Proč vlastně plzeňský klenot zmiňuji?
 
2-PUaCzSp-kulatak.jpg     3-PUaCzSp-srni.jpg

Na scéně se objevilo nové hodnocení kvality práce právě se zmíněným pivem. Zřídil a spravuje jej sám producent. Dostalo název Hvězda sládků a jde o "... nový typ hodnocení českých hospod a restaurací, zaměřený na celkovou péči o pivo." Hvězda, zpodobněná na kovové plaketě, je udělována vždy na jeden kalendářní rok a je garantem špičkové kvality.  Pro upřesnění, hodnocení se netýká jen "plzeňského blonďáka" - tak nazývali Prazdroj ve světě - ale všech značek piv z portfolia společnosti. Prazdroj ovšem tvoří cca polovinu oceněných. Ostatními jsou restaurace zbývajících pivovarů skupiny, tedy Gambrinusu, Radegastu a Velkopopovického Kozla.
 
4-PUaCzSp-kulatak.jpg     5-PUaCzSp-srni.jpg

Ve světle této informace vám jistě vytane a mysli jiné hodnocení, už více než desetileté, Czech Specials. Tato značka se také zabývá hodnocením restaurací v celkovém obraze. S prioritním zaměřením na kuchyni. Není myslím od věci si tyto dvě aktivity přiblížit v jakémsi jednoduchém porovnání.

Czech Specials - existuje jedenáctým rokem, hodnotí restaurace jako celek. Zájemce o certifikaci žádá, podmínkou je splnění určitých kritérií a je udělována na tři roky. Poté musí restaurace znovu žádat a projít novou kontrolou.
 
7-PUaCzSp-2.jpg

Hvězda sládků - předmětem hodnocení je péče o kvalitu piva a jeho ošetření. Také způsob čepování a výsledná úroveň hotového piva. Ale i čistota a hygiena výčepu, trubek, a samozřejmě pivního skla. I zde musí žadatel splnit jisté podmínky, hodnocení běží po roce znovu, a hodnotí se restaurace nové, ty, které neuspěly, i aktuální držitelé. Hodnocení Hvězdy je anonymní - na rozdíl od Czech Specials, kde kontroloři svoji návštěvu předem avizují. Což může být poněkud zavádějící. Co se potom pravidel týká, v obou případech jsou přísná a není samozřejmostí jim dostát.
 
6-PUaCzSP.jpg

Existence těchto značek dává velké možnosti pro potvrzení největší možné kvality restaurací. Pokud totiž některá drží ocenění obě, je nabíledni, že její úroveň je na požadované výši a riziko blamáže se blíží nule.

Na závěr uvádím dvě restaurace - jediné, jež jsem zatím objevil, které mají obě značky v držení. Jsou to pražský Kulaťák a restaurace Hotelu Srní u Kašperských Hor. Pokud obě restaurace znáte můžete potvrdit, že udělení - to i to - jsou zcela na místě.

Jak vidno, když dva dělají totéž, může to být totéž. V dnes popsaném případě pak je to jistě dobře. Možnosti ke spolupráci obou značek jsou otevřené, výzvy vyslovené. Vše další ukáže čas.

Autor: Milan Ballík