Dožínky, oslava života

Dožínky, oslava života

Patřily k nejvýznamnějším svátkům už dávno, ještě hluboko v pohanských dobách. Patrně proto, že, zdárné sklizení obilí znamenalo zajištění základního živobytí do příští sklizně.


Významná při nich bývala účast šamana, nebo kouzelníka, chcete-li. Z různých indicií předpovídal výsledek příštího roku. Na jeho věštbě pak záleželo, jak bohaté budou po celý rok stoly ve stanech jednotlivých rodin kmene. Traduje se také, že v předkřesťanských časech se tento svátek chápal jako příležitost k rituálnímu obžerství a opilství, což pohanský původ dožínek víceméně potvrzuje. 
 
5-dozinky.jpg

Mezi dožínkové obyčeje patřily například zvyky spojené s posledním uvázaným snopem obilí. Ten byl odvezen do statku a zanechán v domě do příštích dožínek. Hrst posledních klasů byla potom určena jako oběť božstvům. Vedle pohanských bohů se časem mezi obdarovanými objevuje i Kristus. 
 
4-dozinky.jpg

Zvláštní roli měl dožínkový věnec, předávaný hospodáři, který zůstával v domě až do jarní setby. Za ten statkář ocenil čeleď finančním darem, hospodyně pak pohoštěním. Jeho součástí byly vdolky, buchty, koláče a další jídla. Nejen na bázi mouky. Pekla se drůbež, vařila silná polévka, která ráno po oslavách probouzela k životu bujarou noční zábavou unavené chasníky a děvečky. Chybět samozřejmě nemohlo dožínkové pivo.
 
2-dozinky.jpg

S příchodem socializmu se charakter dožínek změnil. Jejich původní pojetí zaniklo a stala se z nich víceméně lidová taškařice a zábava davů. Obřad darování dožínkového věnce se změnil v populisticko-politickou hru. Obdarováváni byli předsedové ministři, tajemníci… A jak vypadají dožínky současné? Různě. Někde je to soutěž o nejlepší dožínkový věnec, jarmark, hudební koncerty. Jinde dožínkový gastrofestival, dožínková wellness – oáza?! Posedlost posledních let po zdravých potravinách vedla také ke vzniku biodožínek.
 
3-dozinky.jpg

Za tradiční lze považovat průvod alegorických vozů i krojované chasy. A ač tento svátek do svého kalendáře nezařadilo křesťanství, probíhají na mnoha místech děkovné mše za naplnění sýpek. Konají se ve spoustě míst, v okresních městech i na malých vesnicích. Máme ale také dožínky národní. Ty se slaví u příležitosti výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. S bohatým programem a nezbytným darováním věnce. Výstavištěm projde slavnostní průvod, k mání bude spousta dobrot. 

Abychom si ale představili, zač vlastně děkujeme. Celková sklizeň obilovin v roce 2016 představovala bezmála 8,6 milionů tun. Pokrytí domácí potřeby pak činí celkem ca 6 milionů tun. Touto optikou viděno, jde o výsledek, který za velký dík a pořádnou oslavu určitě stojí.

Autor: Milan Ballík