Vítáme nově certifikované restaurace

Vítáme nově certifikované restaurace

Gratulujeme nově certifikovaným restauracím k získání certifikátu Czech Specials: U Pinkasů v Praze, Zdejší kuchyně hotelu Zlatá hvězda v Třeboni, restaurace hotelu Relax centrum Kolštejn v Branné, restaurace pensionu Mlýnský domov v Jinočanech a restaurace Na Pekárně v Čakovičkách.