Kuchařské časopisy slaví

Kuchařské časopisy slaví

Odborný časopis pro kuchaře Minutka, oficiální časopis Asociace kuchařů a cukrářů ČR, v tomto roce oslaví 30 let existence. Jaká je historie tohoto časopisu, měl vůbec na co navazovat?


Určitě měl, mít totiž informace z dění ve spolku a hlavně z oboru, vědět, jak se obor vyvíjí i jinde a jaké starosti mají ostatní kolegové, chtěli kuchaři již od založení prvního kuchařského spolku v roce 1903. Před 110 ti lety, v roce 1911, proto začal vycházet občasník Kuchařský přehled, který se postupem let stal pravidelným, a odbornou veřejností velmi ceněným měsíčníkem. 
 
2-Kucharsky-prehled-1932-1.jpg     3-Inzerce-v-Kucharskem-prehledu-1.jpg

Ale v roce 1948 ukončil činnost Československý svazu kuchařů a kuchaři tím ztratili i svůj časopis. Ten doslova povstal z popela až v roce 1991, kdy začal vycházet oficiální časopis Asociace kuchařů a cukrářů ČR pod názvem Minutka. Jeho duchovním otcem, a také znamenitým šéfredaktorem, byl tehdejší tajemník AKC pan Jiří Štrébl, jehož nedožité 90.narozeniny si letos v prosinci připomeneme. Minutce vymyslel název, první čísla dokonce psal sám na psacím stroji a dokázal se vždy postarat nejen o obsah časopisu, ale i o jeho finanční podporu. Z Minutky pan Štrébl udělal za několik let uznávaný časopis, který vychází dodnes. 
 
4-Jiri-Strebl-1.jpg     5-minutka-titulka-2006-1.jpg


Autor: CzechSpecials