Postup získání certifikátu


Restaurace, které se do projektu přihlásí, a splní všechna požadovaná kritéria, budou označeny značkou Czech Specials. Certifikát se uděluje na tříleté období začínající rokem jeho udělení. Po skončení období je nutné  požádat o novou certifikaci. Pro podávání žádostí o certifikaci je pro žadatele určen elektronický formulář dostupný na adrese http://www.czechspecials.cz/certification/zadost-o-certifikaci/.
 

Postup pro získání certifikátu Czech Specials

V případě zájmu o certifikát Czech Specials provede provozovatel gastronomického zařízení kroky dle tohoto postupu:
 
  1. Na webové stránce nalezne uchazeč on-line formulář žádosti o certifikaci „Czech Specials“. Žadatel daný formulář vyplní a následně online odešle. Žádost je automaticky přijata na sekretariát AKC ČR. Žadateli je na základě přijaté žádosti vystaveno potvrzení o jejím přijetí a je mu odeslána faktura. Nejpozději do 6 týdnů od podání žádosti a uhrazení faktury proběhne v jeho provozovně kontrola.
  2. AKC ČR zajistí návštěvu certifikovaného kontrolora u žadatele. Kontrola bude dopředu ohlášena. V navštívené restauraci kontrolor prověří, zda dané zařízení splňuje kvalitativní kritéria a provede degustaci vybraného pokrmu. Závěrem se kontrolor, osobě odpovědné za provoz restaurace, prokáže průkazem ke kontrole a vyplní hodnotící list. Provedená degustace bude poskytnuta na náklady provozovatele restaurace.
  3. Na základě žádosti o certifikaci daný kontrolor dle uvedených kritérií vyhodnotí, zda restaurace splňuje všechny stanovené podmínky a certifikaci udělí, nebo neudělí. Hodnotící protokol se všemi náležitostmi bude zaslán na sekretariát AKC ČR.  O svém rozhodnutí bude AKC ČR informovat žadatele nejpozději do dvou týdnů od obdržení protokolu o kontrole.   

Udělování certifikátu

V případě splnění všech požadavků a kladného vyjádření kontrolora bude žadatel obratem informován, následně získá tištěný Certifikát, nebo mu bude zaslán v elektronické formě, dále mu bude předána samolepka na označení vstupních dveří a porcelánová plaketa. Také mu  bude poskytnuta marketingová podpora související s projektem.