Zpracování osobních údajů v projektu Czech Specials

Dovolte nám, abychom Vás informovali v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. „nařízení GDPR“), a případnými dalšími právními předpisy upravujícími oblast ochrany a zpracování osobních údajů o tom, jak je v rámci projektu Czech Specials nakládáno s osobními údaji.

Správcem Vašich osobních údajů zpracovávaných v rámci projektu Czech Specials je:
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Vinohradská 46
120 41 Praha
Tel.: +420 221 580 111
Fax: +420 224 247 516
IČO: 49277600
DIČ: CZ49277600
Dále jen CzechTourism.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ewald Smrčka

Své dotazy a případné podněty nebo žádosti na správce můžete zasílat na e-mail.: privacy@czechtourism.cz.

Osobní údaje poskytnuté v rámci vyplněné žádosti o certifikaci nebo uvedené v protokolu o certifikaci jsou zařazeny do databáze certifikovaných restaurací Czech Specials a jsou zpracovávány výhradně k plnění smlouvy, která je uzavřena mezi žadatelem a CzechTourism odesláním žádosti ze strany žadatele a přijetím žádosti ze strany CzechTourismu.
 

Osobní údaje, které CzechTourismu žadatel v žádosti poskytuje, budou zpracovávány k uzavření a plnění smlouvy a za těmito účely: 

a) údaje o žadateli za účelem identifikace osoby, které je služba poskytována, a za účelem komunikace s touto osobou v průběhu plnění smlouvy,
  1. b) kontaktní údaje kontaktní osoby pro projekt Czech Specials budou zpracovávány za účelem komunikace s žadatelem v průběhu uzavírání a plnění smlouvy,
  2. c) údaje žadatele, fyzické osoby, mohou být uvedeny i na účetních dokladech, které jsou zpracovávány v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími zákony upravujícími vedení účetnictví a problematiku daní,
  3. d) údaje o provozovně, telefon pro rezervace a email pro rezervace budou publikovány na stránkách projektu Czech Specials www.czechspecials.cz, na Facebooku CzechSpecials nebo Ochutnejte ČR www.facebook.com/czechspecials/ a dle možnosti mohou být použity pro propagaci daného stravovacího zařízení v seznamech stravovacích zařízení, u domácích a zahraničních cestovních kanceláří, AHR ČR, AKC ČR a v rámci dalších akcí CzechTourism.
(Pozn. údaje o provozovně mohou nebo nemusí obsahovat osobní údaje. Doporučujeme neuvádět osobní e-mail nebo telefon, je-li to možné - tedy mít pro tyto účely kontaktní údaje spojené s provozovnou, ne s osobou.)

Osobní údaje ze žádosti a protokolů o kontrolách plnění podmínek certifikace zpracováváme za účelem plnění smlouvy a uchováváme je ještě 3 roky po ukončení této smlouvy; účetní doklady uchováváme po dobu 10 let od konce účetního období, v němž byly doručeny CzechTourism.

K osobním údajům v projektu Czech Specials mohou přistupovat kromě zaměstnanců CzechTourism i pracovníci společností, které provozují infrastrukturu, na které jsou provozovány webové stránky www.czechspecials.cz, a společnosti, která pečuje o provoz a rozvoj těchto stránek a spravuje databázi kontaktů. Dále pak vybraní pracovníci AHR ČR a AKC ČR, kteří na projektu spolupracují a pracovníci, kteří zajišťují kontrolu splnění podmínek certifikace.

Se všemi IT společnostmi je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů a s vybranými pracovníky AHR ČR a AKC ČR jsou uzavřeny smlouvy o mlčenlivosti. Stejně tak jsou uzavřeny smlouvy o mlčenlivosti s pracovníky, kteří provádějí kontrolu plnění podmínek certifikace. CzechTourism dbá na to, aby každý ze zmíněných subjektů měl přístup k údajům omezen jen na ty údaje, které k výkonu své činnosti potřebuje a po dobu, po kterou tento přístup potřebuje. Např. kontrolor má přístup jen k údajům kontrolovaného, ne k celé databázi.
 
Z titulu toho, že jste partnery projektu, může Vám CzechTourism čas od času zaslat informační newsletter o průběhu projektu, aktualitách nebo změnách. Odběr tohoto typu informací můžete odhlásit kdykoli buď zasláním žádosti na mail privacy@czechtourism.cz nebo kliknutím na link v mailové zprávě, kterou Vám byl newsletter či jiná informace zaslán. Newsletter si může jako samostatnou službu, objednat kdokoli, kdo má o dění na projektu zájem.
 
Kontaktní údaje těch, kteří si objednali zasílání newsletteru, uchováváme do doby, než bude zasílání ukončeno. Informaci o požadavku na odhlášení komunikace uchováváme u partnerů projektu do doby ukončení projektu, u ostatních po dobu tří let.
 
Na základě GDPR máte vůči správci Vašich osobních údajů řadu práv, která jsou uvedena na našich webových stránkách zde.
Zejména máte právo být informován o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na přístup k  osobním údajům, požadovat jejich opravu nebo výmaz, právo vznést proti zpracování osobních údajů u správce námitku.
 
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
https://www.uoou.cz/

Na webových stránkách Úřadu můžete získat podrobnější informace o GDPR, Vašich právech nebo povinnostech správce.
 
Za účelem propagace Vašeho zařízení poskytujete CzechTourismu i fotografie nebo videa, které jsou použity CzechTourismem k propagaci restaurace.
Pokud jsou na těchto fotografiích nebo videích lidé, kteří jsou identifikováni (např. u fotografie je text „Náš vyhlášený kuchař Ota Pečínka“), pak je Vaší povinností spolu s fotografií zaslat i informovaný souhlas těchto lidí CzechTourism, jinak foto nebo případně video nelze použít. Podrobněji jsou podmínky zpracování audiovizuálních souborů popsány v Pravidlech pro certifikaci.
 
Novým šéfkuchařem Spa hotelu Lanterna je Josef Tydlačka
 
Spa hotel Lanterna, který je součástí Resortu Valachy v beskydských Velkých Karlovicích a jehož restaurace Vyhlídka je certifikována v projektu Czech Specials, má nového šéfkuchaře. Hotelovou kuchyni nově vede 33letý Josef Tydlačka, který v Lanterně působí patnáct let, z toho tři roky byl zástupcem šéfkuchaře a v posledním roce výkonným šéfkuchařem. Byl také autorem velmi úspěšného menu První republika, které bylo nabízeno při nedávném Karlovském gastrofestivalu. Dosavadní šéf Pavel Václavík hotel opouští po 22 letech, aby se nadále věnoval vlastnímu podnikání v gastronomickém oboru a v poradenství. Stejně jako jeho předchůdce je Josef Tydlačka valašským patriotem, zastáncem moderní krajové gastronomie „Profilujeme se moderní valašskou gastronomií z čerstvých surovin, spolupracujeme s regionálními dodavateli a farmáři, pořádáme degustační večery pro gurmány, spolupracujeme s předními vinaři i michelinskými šéfkuchaři. Rádi k nám jezdí milovníci kvalitní gastronomie a wellness, s kuchyní jsou spokojeni a tuto linii určitě chci zachovat. Rád pracuji třeba se zvěřinou a jehněčím masem, ale také mě baví klasika – nejrůznější omáčky“, popisuje Josef Tydlačka.
.