Proč být součástí Czech Specials

 

Certifikované restaurace se stávají součástí kampaní projektu Czech Specials a agentury CzechTourism. Restaurace prostřednictvím značky Czech Specials získávají cílenou mediální podporu zaměřenou jak na domácí, tak i zahraniční turisty.

Online propagace

Hlavním marketingovým nástrojem pro propagaci projektu v tuzemsku i v zahraničí je webový portál www.czechspecials.cz, který prochází zásadními úpravami. Zde se mohou prezentovat stravovací zařízení přihlášená do projektu Czech Specials – tedy certifikované restaurace (fotografie, kontaktní údaje, odkazy na web, akce). Podpora tohoto portálu je zajištěna prostřednictvím komunikačních kanálů agentury  CzechTourism – turistickým portálem www.kudyznudy.cz, profesním portálem www.czechtourism.cz  a řadou mediálních aktivit zastoupení  CzechTourismu v zahraničí. Kromě webu www.czechspecials.cz naleznete atraktivní noviny z prostředí české gastronomie i na facebookovém profilu Czech Specials aneb Ochutnejte ČR, www.facebook.com/czechspecials/ . Další sociální sítí, na kterou se Czech Specials plánuje zaměřit, bude Instagram. Pokračuje také propagace v zahraniční prostřednictvím facebookových postů, které představují českou gastronomii zahraničním turistům.
 

Mediální a PR podpora

Značka Czech Specials je komunikována také v reklamních kampaních, které se uskutečnily  jak v České republice, tak i na dalších evropských trzích. Projekt podpořil řadu prezentačních akcí a veletrhů v regionech ČR a v okolních zemích. Součástí marketingové strategie je také výroba a distribuce tištěných propagačních materiálů – informačních brožur a průvodců po české gastronomii v hlavních jazykových mutacích. Databáze subjektů slouží jako zdroj pro organizování cest odborné veřejnosti (novináři, televizní štáby a influenceři sociálních sítí) do Česka.
 

Prezentace na gastronomických eventech

Značka Czech Specials je prezentována na partnerských gastronomických akcích agentury CzechTourism, případně na akcích spolupořádaných partnery projektu – Asociací hotelů a restaurací České republiky a Asociací kuchařů a cukrářů České republiky.  Trvale se snažíme Czech Specials dostat do širšího povědomí domácích i zahraničních návštěvníků. V plánu je rovněž prezentace Czech Specials v rámci odborných veletrhů a spolupráce s regionálními projekty obdobného zaměření.