Proč být součástí Czech Specials


Prezentace na gastronomických eventech

V minulých letech byla značka Czech Specials prezentována na gastronomických akcích podporovaných agenturou CzechTourism, případně na akcích spolupořádaných partnery projektu – Asociací hotelů a restaurací a Asociací kuchařů a cukrářů České republiky. V roce 2014 ještě více zapojily certifikované restaurace do dění na gastronomických festivalech prostřednictvím gastronomické soutěže Food Cup Czech Specials. Soutěžní klání Food Cup se bude konat na pěti gastronomických festivalech v regionech – z toho jsou čtyři kola průběžná a páté kolo je finálové. Neustále se snažíme Czech Specials dostat do širšího povědomí domácích i zahraničních návštěvníků, vloni například prostřednictvím festivalu, který se konal v průběhu podzimu 2014 v certifikovaných restauracích.

Online propagace

Hlavním marketingovým nástrojem pro propagaci projektu v tuzemsku i v zahraničí je webový portál www.czechspecials.cz, který prošel v roce 2014 zásadními úpravami společně s rebrandingem celého projektu. Zde se mohou prezentovat stravovací zařízení přihlášená do projektu Czech Specials – tedy certifikované restaurace (fotografie, kontaktní údaje, odkazy na web, akce). Podpora tohoto portálu bude zajištěna prostřednictvím pilotních komunikačních kanálů agentury – turistickým portálem www.kudyznudy.cz, profesním portálem www.CzechTourism.cz a řadou mediálních aktivit prostřednictvím zahraničních zastoupení CzechTourism v zahraničí.
 

Mediální a PR podpora

Značka Czech Specials byla komunikována také v reklamní kampani, která se uskuteční ve dvou vlnách  v České republice a na dalších evropských trzích (Německo, Rakousko, Polsko, Francie). Součástí marketingové strategie bude propagace tištěných propagačních materiálů – brožur a průvodce po české gastronomii ve stěžejních jazykových mutacích. Databáze subjektů slouží jako zdroj pro organizování cest odborné veřejnosti (novináři, televizní štáby) do Česka. Projekt podpořil řada prezentačních akcí a veletrhů v regionech ČR a v zemích sousedících s Českou republikou.