Postup získání certifikátu


Restaurace, které se do projektu přihlásí, a splní všechna požadovaná kritéria, budou označeny značkou Czech Specials. Certifikát se uděluje na tříleté období začínající rokem jeho udělení. Po skončení období je možné požádat o recertifikaci na další tři  roky. Pro podávání žádostí o certifikaci je pro žadatele určen elektronický formulář dostupný na adrese http://www.czechspecials.cz/certification/zadost-o-certifikaci/.
 

Postup pro získání certifikátu a znaku Czech Specials

V případě zájmu o certifikát a znak Czech Specials provede provozovatel gastronomického zařízení kroky dle tohoto postupu:
 
  1. Na webové stránce nalezne uchazeč on-line formulář žádosti o certifikaci „Czech Specials“. Žadatel daný formulář vyplní a následně online odešle. Žádost je automaticky přijata na sekretariát AHR ČR. Žadateli je na základě přijaté žádosti vystaveno potvrzení o jejím přijetí a je mu odeslána faktura. Nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti a uhrazení faktury proběhne v jeho provozovně kontrola.
  2. AHR ČR zajistí návštěvu certifikovaného kontrolora u žadatele. Kontrola bude dopředu ohlášena a musí proběhnout do 1 měsíce od přijetí žádosti. V navštívené restauraci kontrolor prověří, zda dané zařízení splňuje kvalitativní kritéria a provede degustaci vybraného pokrmu. Závěrem se kontrolor, osobě odpovědné za provoz restaurace, prokáže průkazem ke kontrole a vyplní hodnotící list. Provedená degustace bude poskytnuta na náklady provozovatele restaurace.
  3. Na základě žádosti o certifikaci daný kontrolor dle uvedených kritérií vyhodnotí, zda restaurace splňuje všechny stanovené podmínky a certifikaci udělí, nebo neudělí. Jeden vyplněný hodnotící list bude ponechán odpovědné osobě dané restaurace, druhá kopie se všemi náležitostmi bude zaslána na sekretariát AHR ČR.  O svém rozhodnutí bude AHR ČR informovat žadatele nejpozději do dvou týdnů od obdržení protokolu o kontrole (automatický e-mail ze systému – zaslaná gratulace a další informace).   
  4. Úspěšnému žadateli bude certifikát udělen a následně zaslán v tištené podobě spolu se samolepkami Czech Specials (k označení vstupních dveří, příp. dalších vhodných ploch), znakem a porcelánovou plaketou.

Udělování certifikátu

V případě splnění všech požadavků a kladného vyjádření kontrolora bude žadatel obratem informován, následně získá tištěný Certifikát spolu se samolepkami, se znakem a porcelánovou plaketou. A bude mu poskytnuta marketingová podpora související s projektem.