Podmínky pro certifikát

 

1) Profesní způsobilost

Provozovatel má příslušná povolení k provozování pohostinství (kopie živnostenského listu, kolaudační rozhodnutí). Provozovatel deklaruje, že splňuje všechny hygienické předpisy a předpisy spojené s bezpečností práce a bezpečností hostů dle platné legislativy. Restaurace má stavebně oddělené prostory vymezující kuřáckou a nekuřáckou část (dle platné legislativy).

 

2) Transparentnost nabídky a poctivost v prodeji

K dispozici je jídelní lístek, minimálně dvoujazyčný, s vyznačením cen pokrmů a obsluha je na požádání schopna podat zákazníkovi informace o jakémkoli pokrmu v nabídce. Uvedené ceny na jídelním lístku a nápojovém lístku jsou konečné a nepřipočítávají se k nim žádné přirážky jakéhokoli druhu /couvert a jiné/. Host vždy při vyúčtování obdrží tištěnou účtenku s jasným vyznačením množství položek a jejich ceny. Jídelní lístek je přehledný, v přiměřeném rozsahu a jeho skladba naznačuje vysokou obrátku používaných surovin a tím i jejich čerstvost [i].

 

3) Čistota a dobrý stav vybavení restaurace

Restaurace je vybavena čistým nábytkem a inventářem, který nejeví známky poškození /vybavení může být i starší, ale zjevně dobře udržované/. Toalety restaurace jsou čisté pravidelně udržované a vybavení plně funkční a nepoškozené. Restaurace je dostatečně odvětraná bez známek zápachu z kuchyně.

 

4) Obsluha a její přístup k hostovi [ii]

Obsluhující mají jednotné, čisté a nepoškozené pracovně - společenské oblečení. Obsluhující mají znalost o projektu a jsou schopni doporučit hostovi pokrm a vysvětlit základní principy projektu Czech Specials. Obsluhující jsou příjemní a působí přátelským dojmem. Host je při příchodu personálem přivítán a při /po konzumaci je zjištěna jeho spokojenost.
 1.  

  5) Kritéria české kuchyně

  Zařízení se zaváže, že bude spolupracovat na projektu a v jeho nabídce budou k dispozici pokrmy české kuchyně Czech Specials [iii]. Zařízení se dále zavazuje, že umožní kontrole degustaci tradiční české speciality dle výběru. Degustace pokrmu a jeden nápoj bude poskytnut danému kontrolorovi na náklady provozovatele. Dojde-li ke změně šéfkuchaře, za kterého byla certifikace obdržena, provozovatel tuto změnu nahlásí na AHR ČR.

  6) Marketing

  České pokrmy na jídelním lístku, za které obdržela restaurace značku Czech Specials budou touto značkou označeny [iv]. Provozovna se zavazuje mít umístěn přidělený znak Czech Specials na viditelném místě, nejlépe na vchodových dveřích restaurace. Provozovatel poskytne příslušné kontaktní údaje (webové stránky, telefon, adresu), které budou použity při propagaci provozoven v rámci projektu.

  7) Ostatní

  Znak se uděluje na tříleté období začínajícím rokem certifikace. Po uplynutí toho období bude znak z provozovny odstraněn nebo bude provedena recertifikace na další období. V případě, že restaurace ukončí svůj provoz, nahlásí toto ukončení AHR ČR. Administrátoři projektu mají právo znak Czech Specials odejmout, a to v případě porušení podmínek projektu či jiném závažném porušení, které by poškozovalo dobré jméno značky. Certifikát je udělován výhradně provozům s celoročním provozem.
   


DOPORUČENÍ:

[i] Rozsah jídelního lístku se doporučuje do 30 položek.
 
[ii] Personál restaurace se dorozumí alespoň jedním cizím jazykem.
 
[iii] Doporučuje se, aby pokrmy české kuchyně reflektovaly sezónnost surovin a lokální suroviny.
 
[iv] Pokud restaurace nechce pokrmy tradiční české kuchyně v jídelním lístku označovat logem Czech Specials, budou tato jídla uvedena na zvláštní kartě s logy projektu /karta graficky zpracována/.