Pravidla pro certifikaci

 
     A) Podmínky pro udělení certifikátu: 

Žadatel o certifikát Czech Specials musí splňovat tyto podmínky:

 

1) Profesní způsobilost

Provozovatel vlastní a je schopen doložit příslušná povolení k provozování pohostinství (kopie živnostenského listu, kolaudační rozhodnutí, nájemní smlouvu). Provozovatel deklaruje, že splňuje všechny platné legislativní předpisy upravující předmětné podnikání, včetně hygienických předpisů a předpisů spojených s bezpečností práce a bezpečností hostů.

 

2) Transparentnost nabídky a poctivost v prodeji

V restauraci je k dispozici jídelní lístek, minimálně dvojjazyčný, s vyznačením cen pokrmů a obsluha je na požádání schopna podat zákazníkovi informace o jakémkoli pokrmu v nabídce. Jídelní lístek je přehledný, v přiměřeném rozsahu a jeho skladba naznačuje vysokou obrátku používaných surovin a tím i jejich čerstvost. Restaurace má v nabídce tuzemské víno a pivo.
 

3) Čistotu a dobrý stav vybavení restaurace

Restaurace je vybavena čistým nábytkem a inventářem, který nejeví známky poškození (vybavení může být i starší, ale zjevně dobře udržované). Toalety restaurace jsou čisté pravidelně udržované a vybavení plně funkční a nepoškozené. Restaurace je dostatečně odvětraná bez známek zápachu z kuchyně.

 

4) Kvalitu obsluhy a její přístup k hostovi 

Obsluhující jsou příjemní a působí přátelským dojmem, mají jednotné a čisté pracovní oblečení. Host je při příchodu personálem přivítán a je s ním aktivně komunikováno, obsluha hostů je profesionálně zvládnuta a je dostatečně rychlá. Obsluhující mají znalost o projektu a jsou schopni doporučit hostovi pokrm a vysvětlit základní principy projektu Czech Specials.  
 1.  

  5) Kritéria české kuchyně

  V nabídce jídelního lístku jsou k dispozici pokrmy české kuchyně a speciality regionální kuchyně schválené jako Czech Specials (www.czechspecials.cz/recepty), a to nejméně jedna polévka a dvě hlavní jídla. 
  Provozovatel se zavazuje, že umožní kontrole degustaci tradiční české speciality dle výběru. Degustace pokrmu a jeden nápoj bude poskytnut danému kontrolorovi na náklady provozovatele. Provozovatel bude dále spolupracovat na projektu Czech Specials.

      B) Povinnosti provozovatele a CzechTourism

  Povinnosti Provozovatele

  1) Provozovatel je povinen do dvou týdnů po přidělení certifikátu označit české pokrmy, za které obdržela restaurace značku Czech Specials přímo na jídelním lístku, nebo tato jídla prezentovat na zvláštní kartě s logy projektu. Provozovatel se také zavazuje umístit přidělenou samolepku se znakem Czech Specials na viditelném místě u vstupu, nejlépe na vchodových dveřích restaurace, umístit certifikát a porcelánovou plaketu s logem projektu na viditelném místě uvnitř restaurace.

  2) Toto označení je Provozovatel povinen dodržovat po celou dobu, po kterou bude jeho certifikace platná. Stejně taj je povinen splňovat po tuto dobu podmínky pro přidělení certifikátu.

  3) Provozovatel poskytne CzechTourism příslušné kontaktní údaje (adresu, telefon, webové stránky, které budou použity pro propagaci provozoven (restaurací) v rámci projektu.

  4) Provozovatel se zavazuje poskytnout a aktualizovat fotografie provozovny a souhlasí s použitím těchto fotografií při dalších marketingových aktivitách projektu Czech Specials.

  Závazek CzechTourism

  CzechTourism se zavazuje, že zajistí zveřejnění uvedených údajů na stránkách projektu Czech Specials (www.czechspecials.cz) a dle možností bude Provozovatele propagovat v seznamech stravovacích zařízení, u domácích a zahraničních cestovních kanceláří, AHR ČR, AKC ČR a dalších akcích agentury CzechTourism.
 2.  

      C) Ostatní

  1) Certifikát se uděluje na tříleté období začínajícím datem udělení certifikace. Po uplynutí toho období může provozovatel zažádat o obnovení certifikace (recertifikace) na další tříleté období. Pokud tak neučiní, je povinen veškeré označení a certifikát Czech Specials z provozovny odstranit a dále ho nepoužívat.

  2) Postup pro získání certifikátu Czech Specials naleznete na: http://www.czechspecials.cz/certification/postup-ziskani-certifikatu 
  Žádost o certifikaci žadatel podává prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na adrese: http://www.czechspecials.cz/certification/zadost-o-certifikaci

  3) V případě, že restaurace ukončí svůj provoz, je Provozovatel povinen nahlásit toto ukončení administrátorovi projektu AKC ČR (projekty@akc.cz).

  4) Administrační poplatek za udělení certifikátu a plakety Czech Specials činí 3 000 Kč + DPH. Ti, kteří prokáží členství v Asociaci hotelů a restaurací České republiky nebo v Asociaci kuchařů a cukrářů České republiky, platí snížený poplatek 1 500 Kč + DPH. DPH činí 21%.

  5)  Administrátoři projektu (AKC ČR, AHR ČR a CzechTourism) mají právo kdykoliv během certifikovaného období učinit následnou kontrolu dodržování podmínek certifikace a v případě porušení podmínek projektu či jiném závažném pochybení, které by poškozovalo dobré jméno značky, certifikát Czech Specials odejmout.